1
 
2
 
3
 
: CT CP Tập đoàn Mai Linh : MLG
: MAI LINH GROUP CORPORATION
: 64-68 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM : TP Hồ Chí Minh
: 08.3829.8888 Fax: 08.3822.5999 Website: www.mailinh.vn
: 0315161593 : 12/07/2018 : TP Hồ Chí Minh
: Hà Đăng Luyện : Thành viên HÐQT : 0983451111
MLC Chưa niêm yết