1
 
2
 
3
 
: CTCP Licogi 16 M&C : LICOGI 16 MC
:
: 96 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh : TP Hồ Chí Minh
: 08.54456745 Fax: 08.54456718 Website: http://licogi16m.com/
: 3600899257 : 14/06/2007 : TP Hồ Chí Minh
: NGUYỄN THỊ THU HÀ : : 0989512896
Chưa niêm yết