1
 
2
 
3
 
: CTCP 28 Đà Nẵng : 28 DANANG JSC
: 28 Da Nang Joint Stock Company
: 67 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu : TP Đà Nẵng
: 0236 3618383 Fax: 0236 3615036 Website: www.agtexdanang.com.vn
: 0400709400 : 10/11/2016 : TP Đà Nẵng
: Nguyễn Thị Quỳnh Nga : Chức vụ khác : 0903518838
ATD UPCOM