1
 
2
 
3
 
: CT CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa : NNG
: Ngoc Nghia IST JSC
: 27A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP HCM : TP Hồ Chí Minh
: 028 38161186 Fax: 02838162668 Website: http://nng.vn/thong-tin-co-dong
: 0301427028 : 18/06/1993 : TP Hồ Chí Minh
: Nguyễn Hoàng Oanh : : 0918661368
NNG UPCOM