1
 
2
 
3
 
: CTCP - Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An : PVA
:
: Tầng 10, tòa nhà dầu khí Nghệ An, số 7 Đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An : Nghệ An
: 0383.844.560 Fax: 0383.566.600 Website: http://www.pvnc.com.vn/
: 2900325413 : 22/03/2005 : Nghệ An
: Vũ Nguyễn A : : 84-(38) 384 45 60
PVA UPCOM