1
 
2
 
3
 
: CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May : VTRI
: VIETNAM TEXTILE RESEARCH INSTITUTE JOINTSTOCK COMPANY (VTRI)
: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : TP Hà Nội
: 02438624025 Fax: 02438622867 Website: www.viendetmay.org.vn
: 0100100294 : 11/04/2011 : TP Hà Nội
: Nguyễn Diệp Linh : Thành viên HÐQT : 0913588283
VDM UPCOM