1
 
2
 
3
 
: CT CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA : ANPHAPETROL GROUP JSC.
: AN PHA PETROLEUM GROUP JOINT STOCK COMPANY
: Phòng 805, lầu 8, tòa nhà Saigon Paragon, số 3, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM : TP Hồ Chí Minh
: 028.541.363.38 Fax: 028.541.363.40 Website: www.anphapetrol.com
: 0303224471 : 02/04/2004 : TP Hồ Chí Minh
: VŨ THANH HOÀ : Chức vụ khác : 098 9170218
ASP HOSE