1
 
2
 
3
 
: CONG TY CP MERUFA : MERUFA
: MERUFA JOINT STOCK COMPANY
: "38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM hoặc C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. HCM" : TP Hồ Chí Minh
: 028.3765.4160 Fax: 028.3765.4161 Website: merufa.com.vn
: 0300478598 : 05/01/2018 : TP Hồ Chí Minh
: K' Huệ : Chức vụ khác : 0349775503
MRF UPCOM