1
 
2
 
3
 
: CT CP Tập đoàn Lộc Trời : Tập đoàn Lộc Trời
: Loc Troi Group Joint Stock Company
: 23 Hà Hoàng Hổ, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang : An Giang
: 0763841299 Fax: 0763841327 Website: loctroi.vn
: 1600192619 : 27/09/2004 : An Giang
: Nguyễn Duy Thuận : : 0985563111
LTG UPCOM