1
 
2
 
3
 
: CTCP 479 :
:
: Số 54, đường Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An : Nghệ An
: 0383.552.100 Fax: 0383.856.376 Website: http://cty479.com.vn/
: 2900325124 : 26/11/2014 : Nghệ An
: Nguyễn Thị Hiền : : 0915.140.977
Chưa niêm yết