1
 
2
 
3
 
: CTCP 28.1 : 281
: 28.1 Joint stock company
: 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh : TP Hồ Chí Minh
: 028.38940914 Fax: 028.38941668 Website: www.agtex28-1.com
: 0304484232 : 01/08/2006 : TP Hồ Chí Minh
: Nguyễn Hữu Phước : Kế toán trưởng : 0908808565
AG1 UPCOM