Công ty TNHH KPMG KPMG
Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmard Tower, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
04.39461600 Fax: 04.39461601
Email: dpp-vn@kpmg.com.vn Website: www.kpmg.com
0 011043000345
1256/QĐ-UBCK