Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Deloitte
Tầng 12A, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
04.62883568 Fax: 04.62885678
Email: vnhan@deloitte.com Website: www.deloitte.com.vn
13.000.000.000 0100112500
1269/QĐ-UBCK