Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) Grant Thornton
Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Viêt, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
04.38501686 Fax: 04.38501688
Email: info@vn.gt.com Website: www.gt.com.vn
15 0101476557
1282/QĐ-UBCK