Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt NVT
187 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
04.37613399 Fax: 04.37615599
Email: vpa@vpaudit.vn Website: www.ntv.vn
5.000.000.000 0102038482
10131/QĐ-UBCK