Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA Ha Noi
Số 3, ngõ 1295 đường Giải Phóng, P Hoàng Liệt, Q uận Hoàng Mai, Hà Nội
84-04-3 974 5080 Fax: 84-04-39745083
Email: cpahanoi@fpt.vn Website: www.cpahanoi.com
5.000.000.000 0100832241
236/QĐ-UBCK