Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) TTP
43 Ngõ 54, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
(04) 62862831 Fax: (04)62862521
Email: kiemtoanasc.ifo@gmail.com Website: www.kiemtoanasc.com.vn
6.000.000.000 0102902085
1260/QĐ-UBCK