1
 
2
 
3
 
Major shareholder Founder Internal shareholder Person relation Strategy shareholder State shareholder Other Lớn Sáng lập Nội bộ Người có LQ Chiến lược Nhà nước Khác
1 Bùi Minh Tuấn Thành viên HÐQT 22.685 0,62 22.685 Hoạt động X
2 Phạm Kim Hải Thành viên HÐQT 135.300 3,68 135.300 Hoạt động X
3 Phạm Xuân Mai Thành viên HÐQT 126.375 3,44 126.375 Hoạt động X
4 Hồ Thị Quế Thành viên ban kiểm soát 7.440 0,2 7.440 Hoạt động X
5 Lưu Tiến Cảo Tổng giám đốc,Thành viên HÐQT 11.138 0,3 11.138 Hoạt động X
6 Vũ Văn Minh Chủ tịch HÐQT 148.500 4,04 148.500 Hoạt động X
7 Trương Thị Thanh Thủy Trưởng ban kiểm soát 10.611 0,29 10.611 Hoạt động X
8 Trần Thị Thanh Thúy Thành viên HÐQT 173.500 4,72 173.500 Hoạt động X
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 242.130 6,59 242.130 Hoạt động X
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI 382.300 10,4 382.300 Hoạt động X
11 Phạm xuân Mai Thành viên HÐQT 91 0 91 Hoạt động X
12 Lê Vĩnh San San Kế toán trưởng 0 0 Hoạt động X
13 Phạm Hồ Bắc Chức vụ khác 6.230 0,17 6.230 Hoạt động X
14 Đinh Thị Hồng Sâm Kế toán trưởng 3.520 0 3.520 Hoạt động X
15 Trần Nguyễn Thanh Mai 368.500 10 368.500 Hoạt động X X
« 1 / 2»
18