1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1 Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 13/07/2020 NQ HĐQT 303 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cô phiếu cho Cổ đông hiện hữu 14/07/2020
2 CTCP Bất động sản và xây dựng Trường Thành Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 13/07/2020 Nghị quyết HĐQT vv thông qua chủ trương ký kết HĐ thiết kế thi công 14/07/2020
3 CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 14/07/2020 NT2: CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2019 BẰNG TIỀN 14/07/2020
4 CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP HCM Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu Bất thường 10/07/2020 Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công ty CP Đầu tư Kinh Doanh Điện lực TP.HCM (Mã HTE) gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức của năm 2019 (file đính kèm) Trân trọng Quỳnh Hương – 2211 7898 14/07/2020
5 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP CBTT bất thường khác Bất thường 13/07/2020 Cung cấp thông tin về Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 14/07/2020
6 CTCP Vận Tải Biển Vinaship CBTT bất thường khác Bất thường 13/07/2020 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship trân trọng công bố Nghị quyết chuyển đổi Xí nghiệp xếp dỡ vận tải và dịch vụ thành Công ty TNHH Một Thành Viên trực thuộc Vinaship 14/07/2020
7 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP CBTT bất thường 24h Bất thường 13/07/2020 Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với công ty TNHH KPMG 14/07/2020
8 CTCP Đồ hộp Hạ Long CBTT bất thường khác Bất thường 10/07/2020 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với PwC Việt Nam. 13/07/2020
9 CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 13/07/2020 Thông báo mời họp và CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 13/07/2020
10 CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 13/07/2020 Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT V/v Họp hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 13/07/2020
11 CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương Mại Củ Chi CBTT bất thường 24h Bất thường 13/07/2020 CIDICO công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 13/07/2020
12 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 01/07/2020 Nghị quyết bầu Tổng giám đốc và lực chọn Công ty kiểm toán 13/07/2020
13 CTCP GARMEX SÀI GÒN Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 13/07/2020 Nghị quyết số 33 của Hội đồng quản trị về chọn Công ty kiểm toán cho BCTC bán niên và BCTC năm 2020 13/07/2020
14 CTCP Môi trường đô thị Đà Nẵng CBTT bất thường 24h Bất thường 13/07/2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2020 13/07/2020
15 CTCP GARMEX SÀI GÒN Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 13/07/2020 Nghị quyết số 32 của HĐQT về thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và triển khai phương án phát hành 13/07/2020
« 1 / 8178»
122660