1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1 CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 (GMX) Nghị quyết HĐQT về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 26/02/2020
2 CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 “V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 Nhiệm kỳ 2020 - 2024” 26/02/2020
3 CTCP Lilama 69-1 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 25/02/2020 Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 26/02/2020
4 CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 Nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 26/02/2020
5 Công Ty Cổ Phần Cao su Bến Thành Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 Nghị quyết HDQT quý 4/2019 26/02/2020
6 CTCP Thủy điện - Điện lực 3 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 26/02/2020 Báo cáo về việc CBTT Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 26/02/2020
7 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 25/02/2020 Nghị quyết hội đồng quản trị 26/02/2020
8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 25/02/2020 Công bố thông tin về ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ 26/02/2020
9 Công ty Cổ Phần Rau quả thực phẩm An Giang Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 24/02/2020 Thông qua Đơn xin từ nhiệm HĐQT và trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 26/02/2020
10 CTCP Lilama 5 Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 Phê duyệt kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 26/02/2020
11 Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 26/02/2020
12 Công ty Cổ phần SAMETEL Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 25/02/2020 SMT CBTT Nghị quyết HĐQT phiên thứ 05 NK 2019 - 2024 26/02/2020
13 CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 18/04/2020 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân cụ thể như sau: - Thời gian: Ngày 18/4/2020; - Địa điểm: Hội trường phòng họp - khu nhà điều hành 6 tầng cảng Quảng Ninh. Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 20/3/2020. 26/02/2020
14 CTCP Thương mại Hóc Môn Nghị quyết Hội đồng quản trị Bất thường 26/02/2020 Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 25/02/2020 26/02/2020
15 CTCP Minh Hữu Liên CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 26/02/2020 Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Báo cáo tổng kết của HĐQT, báo cáo Ban Giám Đốc, báo cáo Ban kiểm toán Các tờ trình liên quan 26/02/2020
« 1 / 7106»
106581