1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019 23/01/2020
2 CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Hợp nhất Quý 4.2019 23/01/2020
3 CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Công ty Mẹ Quý 4.2019 23/01/2020
4 CTCP Gemadept Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Công ty mẹ Gemadept Quý 4 năm 2019 23/01/2020
5 CTCP Gemadept Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Hợp nhất Công ty Gemadept Quý 4 năm 2019 23/01/2020
6 Tổng CTCP May Việt Tiến Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 VGG BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2019 23/01/2020
7 Tổng CTCP May Việt Tiến Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 VGG BCTC công ty mẹ Quý 4 năm 2019 23/01/2020
8 CTCP Du lịch Đồng Nai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 23/01/2020
9 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính quý IV. 2019 23/01/2020
10 Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý IV. 2019 23/01/2020
11 CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Quý 4.2019 23/01/2020
12 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 23/01/2020
13 Tổng công ty May 10 - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Q4.2019 - Hợp nhất 23/01/2020
14 Tổng công ty May 10 - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Q4.2019 - Riêng 23/01/2020
15 Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2019 trước kiểm toán của PVX 23/01/2020
16 Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo Tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán Quí IV năm 2019 của PVX 23/01/2020
17 CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2019 - Trụ sở chính 23/01/2020
18 CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 và năm 2019 - Tổng thể 23/01/2020
19 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2019 23/01/2020
20 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 23/01/2020
21 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC hợp nhất Quý IV/2019 23/01/2020
22 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2019 23/01/2020
23 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3 hợp nhất 2019 23/01/2020
24 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3/2019 công ty mẹ 23/01/2020
25 CTCP Đầu tư Hải Phát Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2019 22/01/2020
26 Công Ty Cổ Phần Transimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Công ty CP Transimex. 22/01/2020
27 CTCP Đầu tư Hải Phát Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 22/01/2020
28 Công Ty Cổ Phần Transimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính mẹ quý 4 năm 2019 Công ty CP Transimex. 22/01/2020
29 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 FLC STONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019 22/01/2020
30 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 FLC STONE CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV/2019 22/01/2020
31 CTCP Thực phẩm Hữu Nghị Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 2019 HNF 22/01/2020
32 CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC hop nhat quy 4.2019 22/01/2020
33 CTCP XNK Quảng Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 QBS Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020
34 CTCP XNK Quảng Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 QBS Công bố Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 22/01/2020
35 CTCP Sadico Cần Thơ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020
36 CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 trước kiểm toán 22/01/2020
37 CTCP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 trước kiểm toán 22/01/2020
38 CTCP Sadico Cần Thơ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 22/01/2020
39 Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý IV/2019 22/01/2020
40 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 CBTT BCTC hợp nhất quý 4.2019 22/01/2020
41 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 CTCP Thuong mai Dau tu Dau khi Nam Song Hau cong bo thong tin dinh ky: BCTC hop nhat quy IV/2019 22/01/2020
42 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 CTCP Thuong mai Dau tu Dau khi Nam Song Hau cong bo thong tin dinh ky: BCTC rieng quy IV/2019 22/01/2020
43 CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Công ty Mẹ Q4/2019 22/01/2020
44 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 22/01/2020
45 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 Ngan hang TMCP Ngoai thuong gui BCTC Hop nhat Q4 2019 22/01/2020
46 CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q4/2019 22/01/2020
47 CTCP Tập Đoàn Sao Mai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2019 22/01/2020
48 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019 22/01/2020
49 CTCP Tập Đoàn Sao Mai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2019 22/01/2020
50 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 CBTT BCTC quý IV năm 2019 22/01/2020
51 CTCP Tài nguyên Masan Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4/2019 (trước kiểm toán) 22/01/2020
52 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Riêng quý 4/2019 22/01/2020
53 CTCP Tài nguyên Masan Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan công bố Báo cáo Tài chính riêng Quý 4/2019 (trước kiểm toán) 22/01/2020
54 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 SUDICO gửi BCTC Hợp nhất Quý 4/2019 22/01/2020
55 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 SUDICO gửi BCTC Riêng Quý 4/2019 22/01/2020
56 Ngân hàng TMCP Quân đội Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 MBB.CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 22/01/2020
57 CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 THG-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 22/01/2020
58 Ngân hàng TMCP Quân đội Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 MBB.CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4 năm 2019 22/01/2020
59 Tổng CTCP Dệt May Nam Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020
60 CTCP Dược Hậu Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 DHG Pharma CBTT BCTC hợp nhất Qúy 4.2019 22/01/2020
61 Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 LGC - Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2019 22/01/2020
62 Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 LGC - Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020
63 CTCP Dược Hậu Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 DHG Pharma CBTT BCTC riêng Qúy 4.2019 22/01/2020
64 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 22/01/2020
65 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 FMC GUI BAO CAO TAI CHINH NAM 2019 (TRUOC KIEM TOAN) 22/01/2020
66 Tổng công ty Viglacera - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Tổng công ty Viglacera công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 22/01/2020
67 Tổng công ty Viglacera - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Tổng công Viglacera công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2019 22/01/2020
68 CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 THG - Báo cáo tài chính riêng quí 4 năm 2019 22/01/2020
69 Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 của Tổng công ty được phát hành ngày 22/01/2020, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 so với Quý 4/2018. 22/01/2020
70 CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2019 22/01/2020
71 CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 4.2019 22/01/2020
72 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC- VINACOMIN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 bc tổng hợp quý 4 năm 2019 22/01/2020
73 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 EIB CONG BO THONG TIN BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT NGAN HANG QUY 4.2019 22/01/2020
74 CTCP Thực phẩm Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 22/01/2020
75 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 EIB CONG BO THONG TIN BAO CAO TAI CHINH RIENG NGAN HANG QUY 4.2019 22/01/2020
76 CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC mẹ quy 4/2019 22/01/2020
77 CTCP Xây dựng FLC Faros Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 - riêng 22/01/2020
78 CTCP Âu Lạc Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính quý 4/2019- Công ty Cổ Phần Âu Lạc 22/01/2020
79 CTCP Đầu tư thế giới di động Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Trước kiểm toán Quý 4/2019 - BC Hợp nhất 22/01/2020
80 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 22/01/2020
81 CTCP Tập đoàn PAN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC hợp nhất Quý IV/2019 trước kiểm toán 22/01/2020
82 CTCP Thực phẩm Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 22/01/2020
83 CTCP Đầu tư thế giới di động Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC Trước kiểm toán Quý 4/2019 22/01/2020
84 CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019 22/01/2020
85 CTCP Xây dựng FLC Faros Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - hợp nhất 22/01/2020
86 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 5 - 2019 của CIC Group 22/01/2020
87 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 4-2019 của CIC Group 22/01/2020
88 CTCP Sông Đà 9 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 CBTT BCTC hop nhat QIV-2019 22/01/2020
89 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ 01/10/2019 đến 31/12/2019 22/01/2020
90 CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 - Công ty CP ĐT TM BĐS An Dương Thảo Điền 22/01/2020
91 CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 22/01/2020
92 Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BCTC hợp nhất quý 4/2019 22/01/2020
93 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 - Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. * Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận so với quý 4 năm 2018: BCTC Văn phòng Công ty: - Lợi nhuận quý 4/2018: -3.878.878.948 đồng - Lợi nhuận quý 4/2019: -10.045.877.170 đồng BCTC tổng hợp toàn Công ty: - Lợi nhuận quý 4/2018: -2.697.044.228 đồng - Lợi nhuận quý 4/2019: -9.599.601.734 đồng 22/01/2020
94 CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGIFISH) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính sau kiểm toán niên độ tài chính 2018-2019 22/01/2020
95 CTCP Đường Quảng Ngãi Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 QNS kính gửi UBCKNN Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019.(Thay cho lần gửi Báo cáo trước) 22/01/2020
96 CTCP Everpia Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý IV-2019 22/01/2020
97 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2019 22/01/2020
98 CTCP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo Tài chính riêng quý IV năm 2019 22/01/2020
99 Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của Công ty mẹ được phát hành ngày 22/01/2020 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2019 so với Quý 4/2018. 22/01/2020
100 Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính quý 4-2019 22/01/2020
« 1 / 407»
40665