1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính HN năm 2019, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 03/04/2020
2 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 03/04/2020
3 CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính Riêng năm 2019, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI 03/04/2020
4 CTCP Kho vận Tân Cảng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 HỢP NHẤT 03/04/2020
5 CTCP Kho vận Tân Cảng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2019 03/04/2020
6 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP HCM Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán 03/04/2020
7 CTCP Kho vận Tân Cảng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 BAO CAO TAI CHINH QUY 4.2019 03/04/2020
8 CTCP Phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam (Vinaruco) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam 03/04/2020
9 CTCP GARMEX SÀI GÒN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán 03/04/2020
10 CTCP Dịch vụ vận tải Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 03/04/2020
11 CTCP Bảo hiểm Viễn Đông Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Năm - Mới Năm 2019 Bao cao tai chinh nam 2019 03/04/2020
12 CTCP Sản xuất - XNK dệt may Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2020 03/04/2020
13 Công Ty CP XNK Bình Định Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC 2019 03/04/2020
14 CTCP Điện Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 GEG_BCTC kiểm toán riêng năm 2019 03/04/2020
15 CTCP Điện Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 GEG_BCTC kiểm toán năm 2019 03/04/2020
16 CTCP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 03/04/2020
17 CTCP Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 03/04/2020
18 CTCP Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán 2019 03/04/2020
19 CTCP Khoáng sản Nghệ An Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 02/04/2020
20 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán 02/04/2020
21 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
22 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
23 CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
24 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chinh hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán 02/04/2020
25 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 02/04/2020
26 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC năm 2019 sau kiểm toán của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV 02/04/2020
27 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4_2019 đã kiẻm toán 02/04/2020
28 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán 02/04/2020
29 CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Riêng lẻ năm 2019 đã được kiểm toán 01/04/2020
30 Công ty CP Camimex Group Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 (BCTC Hợp nhất) 01/04/2020
31 CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 01/04/2020
32 Công ty CP Camimex Group Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty CP Camimex năm 2019 01/04/2020
33 Công ty CP Cấp nước Đồng Nai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 01/04/2020
34 Tập đoàn Dệt May Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng kiểm toán năm 2019 01/04/2020
35 CTCP Pin Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty CP Pin Hà Nội công bố BCTC VP năm 2019 Công ty sau kiểm toán 01/04/2020
36 CTCP Hải Vân Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 01/04/2020
37 CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa công bố thông tin Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. 01/04/2020
38 CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 - Văn phòng - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kèm Giải trình biến động lợi nhuận 01/04/2020
39 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC HN đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
40 CTCP Sơn Hải Phòng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 01/04/2020
41 Công ty cổ phần Tập Đoàn Cienco4 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán 01/04/2020
42 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 ELC - BCTC hợp nhất kiểm toán 2019 01/04/2020
43 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 ELC - BCTC riêng kiểm toán 2019 01/04/2020
44 CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN 01/04/2020
45 CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN 01/04/2020
46 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 VNL- Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
47 CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 VNL- Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
48 CTCP Dầu khí Đông Đô Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 01/04/2020
49 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2020 VEAM - Báo cáo tài chính riêng năm 2019 - đã được kiểm toán 01/04/2020
50 CTCP Đầu tư và thương mại sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ 2019 01/04/2020
51 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2020 VEAM - Báo cáo tài chính Hợp nhất Năm 2019 - đã được kiểm toán 01/04/2020
52 Công ty cổ phần SDP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 01/04/2020
53 Công ty cổ phần SDP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 01/04/2020
54 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 CKA - Báo cáo tài chính riêng đã dược kiểm tóan cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019 01/04/2020
55 CTCP Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 01/04/2020
56 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 CKA - Báo cáo tài chính hợp nhất đã dược kiểm tóan cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019 01/04/2020
57 CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2019, đã kiểm toán của công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường ĐăkLăk 01/04/2020
58 CTCP XNK Quảng Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 QBS Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 01/04/2020
59 Công ty Cổ phần Dược Medipharco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 01/04/2020
60 CTCP An Thịnh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo TC kiểm toán năm 2019 01/04/2020
61 CTCP Xi măng Sông Đà Yaly Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng đã được kiểm toán năm 2019 01/04/2020
62 Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 01/04/2020
63 CTCP Sông Đà 4 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 01/04/2020
64 CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 1.2019 01/04/2020
65 Cổ Phần Thực phẩm CHOLIMEX Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 01/04/2020
66 CTCP XNK Quảng Bình Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 QBS Công bố Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 01/04/2020
67 CTCP Tập đoàn C.E.O Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2019 01/04/2020
68 CTCP Tập đoàn C.E.O Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 01/04/2020
69 CTCP Hải Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng 2019 31/03/2020
70 CTCP Hải Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC hợp nhất 2019 31/03/2020
71 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Hợp nhất năm 2019 của SUDICO 31/03/2020
72 CTCP Quản lý và khai thác Hầm đường Bộ Hải Vân (CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng công ty năm 2019 31/03/2020
73 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Riêng năm 2019 của SUDICO 31/03/2020
74 CTCP Quản lý và khai thác Hầm đường Bộ Hải Vân (CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chính riêng công ty năm 2019 31/03/2020
75 Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 31/03/2020
76 CTCP Quản lý và khai thác Hầm đường Bộ Hải Vân (CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 31/03/2020
77 CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 VKC Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 31/03/2020
78 Công ty cổ phần xây dựng số 9 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 - cơ quan công ty - sau kiểm toán 31/03/2020
79 CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Nộp BCTC Hợp Nhất 2019 31/03/2020
80 Công ty cổ phần xây dựng số 9 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 - Tổng hợp - sau kiểm toán 31/03/2020
81 CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Nộp BCTC Riêng kiểm toán 2019 31/03/2020
82 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC năm 2019 đã được kiểm toán 31/03/2020
83 Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính quý năm 2019 đã kiểm toán 31/03/2020
84 CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Số 34CT/TCKT ngày 31/3/2020 Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà mã chứng khoán MEC công bố BCTC Tổng hợp kiểm toán năm 2019 và giải trình chênh lệch LN trước và sau kiểm toán 2019, và KQKD so với cùng kỳ năm 2018. 31/03/2020
85 CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 31/03/2020
86 CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Số 37CT/TCKT ngày 31/03/2020 vv Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà mã chứng khoán MEC công bố BCTC Hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán Hợp nhất năm 2019 và KQKD so với cùng kỳ năm 2018. 31/03/2020
87 CTCP Vận tải 1 TRACO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 31/03/2020
88 CTCP Bông Bạch Tuyết Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
89 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Hợp nhất năm 2019 31/03/2020
90 CTCP Nhựa Tân Phú Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 31/03/2020
91 Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo TC Riêng 2019 31/03/2020
92 CTCP Vận tải và thương mại đường sắt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Hợp nhất 2019 đã kiểm toán 31/03/2020
93 Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 31/03/2020
94 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán 31/03/2020
95 CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2019 31/03/2020
96 CTCP Địa ốc Chợ Lớn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng năm 2019 31/03/2020
97 CTCP Sơn Hà Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 SHA Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Tổng hợp 31/03/2020
98 CTCP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội gửi Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán 31/03/2020
99 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty theo quy định của Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 31/03/2020
100 Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng năm 2019 của Công ty Mẹ (đã kiểm toán) 31/03/2020
« 1 / 430»
42975