1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 CTCP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 BCTC Quý 2/2020 14/07/2020
2 CTCP TM XNK Thủ Đức Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 2020 14/07/2020
3 CTCP TM XNK Thủ Đức Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính quý 2 2020 Công ty mẹ. 14/07/2020
4 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 14/07/2020
5 CTCP Tư vấn đầu tư IDICO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 14/07/2020
6 CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 2/2020 14/07/2020
7 CTCP In Sách Giáo Khoa Tại TP Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính Q2 14/07/2020
8 CTCP Phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam (Vinaruco) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 CBTT báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 14/07/2020
9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2020 Báo cáo tài chính bán niên 2020 14/07/2020
10 Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 và Giải trình biến động LNST TNDN quý 2 năm 2020 14/07/2020
11 CTCP Nhiệt điện Hải Phòng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 BCTC quý II năm 2020 và giải trình các chỉ tiêu tài chính 14/07/2020
12 Ngân hàng TMCP Bảo Việt Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý I/ 2020 BCTC Quý 1.2020 10/07/2020
13 CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính quý 2/2020 09/07/2020
14 CTCP Cấp thoát nước Long An Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính quý 2 -2020 09/07/2020
15 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 PHR - Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01.01.2020 đến 30.06.2020 09/07/2020
16 CTCP Thủy điện Sông Vàng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2020. 09/07/2020
17 CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Q2/2020 09/07/2020
18 CTCP Nhựa Đà Nẵng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2020 [DPC] Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 08/07/2020
19 CTCP Đầu tư và thương mại DIC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC kiểm toán công ty hợp nhất năm 2019 06/07/2020
20 CTCP Đầu tư và thương mại DIC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2019 06/07/2020
21 CTCP HALCOM Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2019 đã kiểm toán 06/07/2020
22 CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE Group) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 03/07/2020
23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019- Riêng sau kiểm toán 03/07/2020
24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 Hợp nhất- Saukiểm toán 03/07/2020
25 CTCP Lilama 3 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2019 02/07/2020
26 CTCP Lilama 3 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 - LM3 02/07/2020
27 CTCP Xây lắp Thương mại 2 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 02/07/2020
28 CTCP Xây lắp Thương mại 2 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty cổ phần Xây Lắp Thương mại 2 tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 01/07/2020
29 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán 01/07/2020
30 CTCP Thiết Bị Y tế Việt Nhật Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 JVC_BCTC riêng năm 2019 01/07/2020
31 CTCP Thiết Bị Y tế Việt Nhật Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 JVC_BCTC Hợp nhất 2019 & Công văn giải trình 01/07/2020
32 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 TCT Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. 01/07/2020
33 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 01/07/2020
34 CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 30/06/2020
35 CTCP HALCOM Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 HID-BCTC năm tài chính 2019 đã kiểm toán 30/06/2020
36 CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Sao Bắc Đẩu công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2019 30/06/2020
37 TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 30/06/2020
38 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 30/06/2020
39 CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 30/06/2020
40 CTCP Domenal Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Domenal 30/06/2020
41 CTCP Tập đoàn HIPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT cho năm tài chính 2019-2020 (kết thúc ngày 31/03/2020). 29/06/2020
42 CTCP Tập đoàn HIPT Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019-2020 của CTCP Tập đoàn HiPT 29/06/2020
43 CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội điều chỉnh do xác định lịa số thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị phải nộp 27/06/2020
44 CTCP Xi măng X18 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Công ty CP xi măng X18 công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán 25/06/2020
45 CTCP Sara Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019 23/06/2020
46 CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo kiểm toán 2019-CTCP Xây dựng-Địa ốc Cao su 23/06/2020
47 Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2018 Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán 22/06/2020
48 CTCP Beton 6 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Bao cao tai chinh nam 2019 sau kiem toan 22/06/2020
49 CTCP Quốc Cường Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng 2019 QCGL - Đã kiểm toán 19/06/2020
50 CTCP Quốc Cường Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 QCGL_Đã kiểm toán 19/06/2020
51 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2020 Do sơ xuất trong quá trình báo cáo ngày 14/06/2020 trong phần: Ý kiến kiểm toán đã chọn: "Ý kiến chấp nhận toàn bộ" nên không đúng với BCTC. Vì vậy chúng tôi xin đính chính lại theo đúng như trong BCTC 2019 ở phần: Ý kiến kiểm toán là: Từ chối cho ý kiến 19/06/2020
52 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2020 Do sơ xuất trong quá trình báo cáo ngày 14/06/2020 trong phần: Ý kiến kiểm toán đã chọn: "Ý kiến chấp nhận toàn bộ" nên không đúng với BCTC. Vì vậy chúng tôi xin đính chính lại theo đúng như trong BCTC 2019 ở phần: Ý kiến kiểm toán là: Từ chối cho ý kiến. 19/06/2020
53 CTCP Công nghệ Tiên Phong Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 ITD// BCTC riêng năm 2019 sau kiểm toán 19/06/2020
54 CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 19/06/2020
55 CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 19/06/2020
56 CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 19/06/2020
57 CTCP Công nghệ Tiên Phong Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 ITD/ BCTC HN năm 2019 sau kiểm toán 19/06/2020
58 CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 19/06/2020
59 CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính riêng 2019 19/06/2020
60 CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chinh riêng năm 2019 18/06/2020
61 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 4 Riêng lẻ PVcomBank năm 2019 17/06/2020
62 CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chính hợp nhât năm 2019 16/06/2020
63 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý IV/2019 16/06/2020
64 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 15/06/2020
65 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính PVcomBank Quý 3 Hợp nhất năm 2019 15/06/2020
66 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 - BCTC Văn Phòng Công ty: + Lợi nhuận Q1 năm 2020: (17.259.765.035) VNĐ + Lợi nhuận Q1 năm 2019: (2.681.812.775) VNĐ 14/06/2020
67 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 - BCTC Tổng hợp toàn Công ty: + Lợi nhuận Q1 năm 2020: (17.918.317.228) VNĐ + Lợi nhuận Q1 năm 2019: (2.491.808.489) VNĐ -Lợi nhuận sau thuế TNDN Q1 năm 2020 BCTC của Văn phòng Công ty và BCTC tổng hợp Q1 năm 2020 của toàn Công ty lỗ nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do: + Chi phí tài chính tăng 3,667 tỷ + Doanh thu tài chính giảm 8,334 tỷ + Chi phí bán hàng tăng 820tr + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 302tr 14/06/2020
68 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 - BCTC tổng hợp toàn Công ty: + Lợi nhuận cả năm 2018: (22.030.267.428) VNĐ + Lợi nhuận cả năm 2019: (36.894.265.997) VNĐ - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 tại BCTC của Văn phòng Công ty và BCTC tổng hợp năm 2019 của toàn Công ty lỗ so với cùng kỳ năm 2018 là do: + Chi phí bán hàng tăng 2,146 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,543 tỷ + Doanh thu hoạt động tài chính giảm 59,527 tỷ + Các chi phí khác tăng 668 triệu đồng 14/06/2020
69 CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 - BCTC Văn Phòng Công ty: + Lợi nhuận cả năm 2018: (22.976.737.472) VNĐ + Lợi nhuận cả năm 2019: (38.125.431.126) VNĐ 14/06/2020
70 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính PVcomBank Quý 3 năm 2019 Riêng lẻ 12/06/2020
71 CTCP Cao su Đà Nẵng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính quý 1/2020 (gửi lân 2) 12/06/2020
72 Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 không 12/06/2020
73 CTCP Tập đoàn Hoàng Long Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 HLG gửi BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán 12/06/2020
74 CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã kiểm toán 12/06/2020
75 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính riêng của ASG quý 1 năm 2020 11/06/2020
76 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất của ASG Quý 1 năm 2020 11/06/2020
77 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý IV/ 2019 Báo cáo tài chính Quý IV/2019 10/06/2020
78 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC hợp nhất của Công ty CP Vang Thăng Long năm 2019 (Từ 01/04/2019 đến 31/03/2020) 10/06/2020
79 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng Công ty CP Vang Thăng Long năm 2019 (Từ 01/04/2019 đến 31/03/2020) 10/06/2020
80 CTCP Thương mại Hà Tây Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 10/06/2020
81 Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 không 10/06/2020
82 CTCP Nhựa Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 NSG - Báo cáo tài chính năm 2019 09/06/2020
83 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC hợp nhất năm 2019 của ASG đã được kiểm toán 09/06/2020
84 Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC riêng năm 2019 của ASG đã được kiểm toán 09/06/2020
85 CTCP Kho vận Petec Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 09/06/2020
86 Công ty cổ phần Thế kỷ 21 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 06/06/2020
87 Công ty Cổ phần Thuận Đức Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 1 phát hành lại 05/06/2020
88 CTCP Thương mại Hà Tây Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 04/06/2020
89 CTCP Tập đoàn FLC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2019 Bao cao tai chinh hop nhat Quy 1 nam 2019 cua Tap doan FLC 04/06/2020
90 Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP và giải trình lợi nhuận sau thuế 04/06/2020
91 CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 GLT// BCTC riêng sau kiểm toán năm 2019 04/06/2020
92 CTCP Khách sạn Sài Gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 - SAU KIỂM TOÁN 04/06/2020
93 CTCP Vận tải 1 TRACO Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2017 Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 03/06/2020
94 CTCP Bánh kẹo Hải Châu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Công ty CP Bánh Kẹo Hải Châu 03/06/2020
95 CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 03/06/2020
96 CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 GLT// BCTC sau kiem toan nam 2019 Hợp nhất 03/06/2020
97 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội gửi Báo cáo tài chính Quí 1-2020 03/06/2020
98 Công ty cổ phần Thế kỷ 21 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo cáo tài chính Công Ty mẹ Quý 1/2020 02/06/2020
99 CTCP Cấp nước Đắk Lắk Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý I/ 2020 Báo Cáo Tài Chính Quý 1/2020 02/06/2020
100 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2020 BAO CAO TAI CHINH DA SOAT XET CHO KY KE TOAN TU NGAY 01 THANG 10 NAM 2019 DEN 31 THANG 03 NAM 2020 02/06/2020
« 1 / 452»
45185