1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Từ đến Từ  Đến  Từ  Đến  Từ  Đến 
1 Ngân hàng TMCP Bảo Việt Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Quý 3/2019 22/11/2019
2 CTCP Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2019 22/11/2019
3 CTCP Vận tải biển Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3-2019 22/11/2019
4 CTCP Cảng Đà Nẵng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 21/11/2019
5 Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 không 19/11/2019
6 Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 không 19/11/2019
7 CTCP Thế giới số Trần Anh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2019 SAU KIỂM TOÁN 15/11/2019
8 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Báo Cáo Tài Chính 2018 bổ sung báo cáo bộ phận 15/11/2019
9 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2017 Báo Cáo Tài Chính 2017 bổ sung báo cáo bộ phận 15/11/2019
10 CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 CBTT báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán bán niên 2019 14/11/2019
11 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2019 đã được soát xét 14/11/2019
12 CTCP Dược Phẩm Trung Ương 1 - Pharbaco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm TƯ 1-Pharbaco gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 14/11/2019
13 CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 MPC BCTC hop nhat Q3 14/11/2019
14 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2019 (kỳ từ 01.04.2019 đến 30.09.2019) 12/11/2019
15 CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 BCTC Riêng giữa niên độ năm 2019 (Kỳ từ 01.04.2019 đến 30.09.2019) 12/11/2019
16 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý I/ 2019 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Quý 1 riêng năm 2019 11/11/2019
17 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý I/ 2019 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Quý 1 hợp nhất năm 2019 11/11/2019
18 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý II/ 2019 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Q2 riêng năm 2019 11/11/2019
19 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý II/ 2019 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Q2 hợp nhất năm 2019 11/11/2019
20 CTCP Đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2019 Công ty Cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm Dầu khí kính gửi UBCK Nhà nước BCTC hợp nhất QII.2019 11/11/2019
21 CTCP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2019 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành gửi BCTC Hợp nhất quí 2 năm 2019 08/11/2019
22 Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC hợp nhất quý 3-2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 08/11/2019
23 CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 3-2019 08/11/2019
24 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2019 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2019-Hợp nhất 08/11/2019
25 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2019 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2019-Riêng 08/11/2019
26 Công Ty Cổ Phần Đô Thị Tân An Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2018 Trích yếu báo cáo tài chính 08/11/2019
27 Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chính bán niên 2019 06/11/2019
28 CTCP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC Bộ phận văn phòng năm 2019 06/11/2019
29 CTCP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Năm Năm 2019 BCTC kiểm toán năm 2019 06/11/2019
30 CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC hợp nhất Qúy 3/2019 05/11/2019
31 CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC tổng hợp Qúy 3/2019 05/11/2019
32 CTCP Hoàng Anh Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 HAG công bố BCTC Tổng hợp Quý 3.2019 05/11/2019
33 CTCP Hoàng Anh Gia Lai Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 HAG công bố BCTC Hợp nhất Quý 3.2019 05/11/2019
34 CTCP Đầu tư thế giới di động Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Riêng Quý 3/2019 - Sau kiểm toán 05/11/2019
35 CTCP Đầu tư thế giới di động Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Hợp nhất Quý 3/2019 - Sau kiểm toán 05/11/2019
36 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 05/11/2019
37 CTCP Tập đoàn Yeah1 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3 trước soát xét 04/11/2019
38 CTCP Tập đoàn Yeah1 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 trước soát xét 04/11/2019
39 CT CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2019 04/11/2019
40 CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2019 04/11/2019
41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 (năm tài chính từ 01.04 đến 31.03) 04/11/2019
42 CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019 RIÊNG CÔNG TY MẸ 04/11/2019
43 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2019 04/11/2019
44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2.2019 (năm tài chính từ 01.04 đến 31.03) 04/11/2019
45 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019 04/11/2019
46 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2019 Báo cáo tài chính Riêng Quý 2.2019 (năm tài chính từ 01.04 đến 31.03) 04/11/2019
47 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý I/ 2018 PVcomBank công bố BCTC 03/11/2019
48 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý II/ 2018 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Q2 hợp nhất năm 2018 03/11/2019
49 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2018 PVcomBank công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2018 03/11/2019
50 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2018 PVcomBank công bố báo cáo tài chính Q4 hợp nhất năm 2018 03/11/2019
51 Tổng công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 03 năm 2019 (Trước kiểm toán) gửi lần 2 02/11/2019
52 Tổng công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 03 năm 2019 Công ty mẹ (Trước kiểm toán) gửi lần 2 02/11/2019
53 CTCP Licogi 166 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 01/11/2019
54 CTCP Licogi 166 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 01/11/2019
55 CT CP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC HN CTY AN PHA QUY 3-2019 01/11/2019
56 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý III/ 2018 PVcomBank Công bố báo cáo tài chính Q3 hợp nhất năm 2018 01/11/2019
57 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Báo cáo tài chính - Tổ chức tín dụng - Quý Quý IV/ 2018 PVcomBank công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 01/11/2019
58 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019 01/11/2019
59 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2019 01/11/2019
60 CTCP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý II/ 2019 Công ty CP Dịch vụ Bến Thành gửi Báo cáo Tài chính riêng quý 2.2019 01/11/2019
61 CTCP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Công Ty Cổ Phần dịch dịch Bến Thành gừi BCTC Hợp nhất quí 3.năm 2019 01/11/2019
62 Tổng công ty Việt Thắng - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019 01/11/2019
63 Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ quí 3/2019 01/11/2019
64 CTCP Dịch vụ Bến Thành (BTSC) Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Công Ty Cổ Phần Dịch Bến Thành gửi BCTC Riêng Quí 3 năm 2019 01/11/2019
65 Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quí 3/2019 01/11/2019
66 CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Q3 2019 HN 31/10/2019
67 Tổng Công ty LICOGI-CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 31/10/2019
68 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC CTY ME Q3/2019 - TCTHKVN 31/10/2019
69 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC HN Q3/19 - TCTHKVN 31/10/2019
70 CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Q3 2019 31/10/2019
71 CTCP XNK Thủy sản Sài gòn Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tai chính Quý 3 năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn 31/10/2019
72 CTCP Công trình 6 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Công ty cổ phần công trình 6 gửi Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 để báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo quy định 31/10/2019
73 Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019; báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 - 30/09/2019 31/10/2019
74 CTCP Công trình 6 Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2019 để Báo cáo UBCKNN và Công bố thông tin theo quy định 31/10/2019
75 CTCP Hóa chất Á Châu Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2019 - Công ty CP hóa chất Á Châu 31/10/2019
76 Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 31/10/2019
77 CTCP Đầu tư và thương mại DIC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Quý 3/2019 - Công ty HN 31/10/2019
78 CTCP Đầu tư và thương mại DIC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BCTC Quý 3/2019 - Công ty mẹ 31/10/2019
79 CTCP Cơ Điện và Xây Dựng Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 MCG công bố BCTC hợp nhất quý 3.2019 31/10/2019
80 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bán niên Bán niên 2019 Công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019 và giải trình chênh lệch BCKQHĐKQ của kỳ này thay đổi từ 10% trở lên so với kỳ trước 31/10/2019
81 CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 31/10/2019
82 CTCP PGT Holdings Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 bctc hn 31/10/2019
83 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 HỢP NHẤT 2019 31/10/2019
84 CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 3.2019 - Báo cáo hợp nhất 31/10/2019
85 CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 3.2019 - Báo cáo riêng 31/10/2019
86 Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Quý - Mới Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất BIC Quý 3.2019. 31/10/2019
87 Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Báo cáo tài chính - Bảo hiểm - Quý - Mới Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính riêng BIC Quý 3.2019. 31/10/2019
88 Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2019 của PVX 31/10/2019
89 Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo TC Công ty mẹ Quý III.2019 của PVX 31/10/2019
90 Tổng công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019 31/10/2019
91 CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 YBM - BCTC hợp nhất quý 3.2019 31/10/2019
92 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 31/10/2019
93 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 31/10/2019
94 CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 YBM - BCTC rieng quý 3.2019 31/10/2019
95 CTCP Cơ Điện và Xây Dựng Việt Nam Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 MCG công bố BCTC quý 3.2019 31/10/2019
96 CTCP Docimexco Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính quý 3.2019 31/10/2019
97 CTCP PGT Holdings Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Bao Cao Tai Chinh 31/10/2019
98 Tổng Công ty LICOGI-CTCP Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 31/10/2019
99 CTCP Đại Thiên Lộc Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 BAO CÁO TAI CHÍNH HOP NHÂT QUÝ III.2019 31/10/2019
100 Tập đoàn Bảo Việt Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý Quý III/ 2019 Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố BCTC quý III.2019 trước soát xét 31/10/2019
« 1 / 394»
39313